दूरभाष: १9 3 11१636333337

केज

 • Australia Dog cage

  अष्ट्रेलिया कुकुर केज

  कुकुरको पिँजाहरू १.२ * १.8 वा १. * * १.8 मिटरको लागि हो। ग्राहकले यसलाई मागको रूपमा भेला गर्न सक्दछ।

  कुकुरको पिंजराको लागि, यसले पिँजो थिएन, तर कुकुरको लागि एउटा घर, कुकुरले त्यसमा ठूलो ठाउँ राख्न सक्छ।

  केनेलको आकारका लागि, अनुकूलित ग्राहकलाई स्वागत छ, र हामी यसलाई तपाईंको मागको रूपमा प्रदान गर्न सक्दछौं।

  पिंजरा जस्ती छ र हामी यसलाई बनाउन वेल्डेड तार जाल प्रयोग। यसले पिंजरा वा पिल्लालाई पिंजरीबाट बाहिर रोक्न सक्छ, अझ के छ, यसले मानिसहरूलाई सुरक्षित रहन सक्छ अधिक सुरक्षित।